Vår arbetsmetod är personcentrerad omsorg där vi fokuserar på att identifiera och stärka de faktorer i ditt liv som är hälsofrämjande.