Vi ser till att du får hjälp av ett fåtal personer som du kan lära känna ordentligt och känna dig trygg med.