Våra medarbetare

Det finns få andra yrken som är så viktiga som att arbeta med människor i behov av vård och omsorg. Det är centralt för oss att våra medarbetare både kan förstå och sätta sig in i den enskildes behov men samtidigt ha en förmåga att kunna omsätta den förståelsen till en individuellt anpassad omsorg.

Hos oss finns en bred omvårdnads- och språkkompetens. Våra medarbetare idag är främst undersköterskor med god erfarenhet av omsorgsarbete.

Att medarbetare hos oss har en formell kompetens är viktigt men det är också centralt att vi känner att den vi rekryterar är “rätt person för jobbet”. Då spelar erfarenheter, förmåga till ett bra bemötande och engagemang stor roll.

Våra medarbetares vilja att utvecklas och deras engagemang för våra brukare är vår största tillgång. Vi vet att medarbetare som känner delaktighet och att deras arbete är meningsfullt har bättre förutsättningar att leverera hemtjänst med god kvalitet. Hos oss får medarbetare därför både mandat och uppmuntras att ta ansvar. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda en stimulerande arbetsmiljö med högt till tak och där möjligheterna till kompetensutveckling är goda. Vi utbildar alla våra medarbetare i bland annat etik, omvårdnad och bemötande.

Utifrån brukare vi möter sätter vi samman individuella kompetensutvecklingsplaner med ambitionen att vi ska ha specialistkompetens inom de områden som våra brukare behöver.

När vi kommer hem till dig bär vi alltid våra egna arbetskläder och en synlig ID-bricka så att du lätt kan känna igenom oss och därigenom känna dig trygg.

Medarbetare hos oss ska göra skillnad hos dig som brukare!