Norrköpings kommun

QviMo Hemtjänst har den stora äran att få Norrköpings kommuns förtroende att från och med 27 februari erbjuda just dig hemtjänst.

Från och med 3 november 2017 kan du som bor i Norrköpings kommun och som vill ha eller redan har hemtjänst välja oss som din hemtjänstutförare.

En äldre kvinna och en yngre kvinna är och handlar i en matbutik. Den yngre håller upp ett rött äpple. Båda ler. Mjölby eller Norrköpings kommun.

Om du tycker att du har behov av hemtjänst kan ditt behov av stöd utredas av kommunens biståndshandläggare. För utredning, kontakta vård- och omsorgskontorets mottagningsgrupp:

Telefon: 011- 15 27 37
E-post: info.vom@norrkoping.se

Vård- och omsorgskontorets mottagningsgrupp kan hjälpa dig att räkna ut hur mycket hemtjänst skulle kosta för just dig. Avgift för hemtjänst baseras på din inkomst och är oberoende av vilken utförare du väljer. Din faktura för hemtjänst kommer alltid att skickas från Norrköpings kommun.

Om du redan har hemtjänst i Norrköpings kommun men vill byta till oss på QviMo Hemtjänst kan du antingen genomföra ditt byte med hjälp av kommunens e-tjänst eller fylla i denna blankett.

Den ifyllda blanketten kan skickas per post till: 
Norrköpings kommun
Vård- och omsorgskontoret
Myndighetsutövningen
601 81 Norrköping

Den ifyllda blanketten kan skickas per e-post till:
info.vom@norrkoping.se

Områden i Norrköpings kommun där vi utför hemtjänst:

Område 2

 • Ektorp
 • Kneippen
 • Klockaretorpet
 • Vilbergen
 • Skarphagen
 • Gamla Staden
 • Berget
 • Vrinnevi
 • Björkalund
 • Kårtorp
 • Såpkullen

Område 3

 • Smedby
 • Rambodal
 • Navestad
 • Östantill
 • Söderstaden
 • Klingsberg
 • Ljura
 • Hageby
 • Brånnestad
 • Styrstad
 • Tingstad
 • Ljunga tätort
 • Himmelstalund
Karta Norrköpings kommun område 1-3. De olika områdena är markerade i olika färger.